Cảng hàng không quốc tế Phú Bài hiện đang có nhu cầu thanh lý tài sản là (danh sách đính kèm) và xin thông báo tới quý đơn vi các thông tin cơ bản liên quan đến việc lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản:

Nội dung chi tiết tại đây