Chiều ngày 08/12/2023, Khối thi đua Dịch vụ - Thương mại 2 thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Hội nghị có ông Nguyễn Đức Tiến – Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài – Khối trưởng chủ trì.

Các đơn vị thảo luận trong hội nghị

Về tham dự hội nghị có ông Đoàn Trọng Minh – Phó Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông qua các phong trào, với tinh thần sáng tạo, đổi mới, Khối thi đua số 2 đã triển khai kịp thời, đồng bộ đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, lao động tại các đơn vị thuộc Khối thi đua. Từ đó đã tạo nên không khí sôi nổi, động lực thúc đẩy để doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm. Hội nghị đã thông qua báo cáo hoạt động của các đơn vị trong Khối và bình xét thi đua năm 2023.

Các đơn vị bình xét thi đua năm 2023

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thống nhất đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tặng  “Cờ thi đua xuất sắc” cho Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Công ty TNHH Saigon Morin Huế và Nhà khách Duy Tân. Đồng thời chọn Công ty TNHH Saigon Morin Huế làm khối trưởng, Nhà khách Duy Tân làm khối phó cụm thi đua số 2 năm 2024.

Khối trưởng năm 2023 bàn giao Cờ luân lưu cho Khối trưởng năm 2024

Tin và ảnh: Cảng hàng không quốc tế Phú Bài