Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp dịch vụ Hạng mục mua sắm:Mua sắm Lốp dự phòng cho xe kéo đẩy tàu bay  tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

 1.    Yêu cầu về hồ sơ chào giá:
  1.    Yêu cầu đối với hàng hóa
 • Yêu cầu đối với sản phẩm cung cấp:

    + Chất lượng đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng

    + Yêu cầu chi tiết: Theo bảng tổng hợp danh mục đính kèm

STT

Tên, quy cách, hàng hóa vật tư

Đơn vị tính

Số lượng

Ghi chú

1

Lốp xe 315/70R15

Cái

06

 

2

Ruột và yếm dùng cho lốp 315/70R15

Bộ

06

 

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: 8-10 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
  2. Địa điểm thực hiện: Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài – khu 8, phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy – tỉnh Thừa Thiên Huế
  3. Yêu cầu về giá chào: Đề nghị chào giá trọn gói hạng mục: “Mua sắm Lốp dự phòng cho xe kéo đẩy tàu bay  tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài” đã bao gồm các loại thuế, vận chuyển và các chi phí khác để thực hiện.
 • Đồng tiền chào giá, thanh toán: Việt Nam đồng (VNĐ)
 • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản
 • Phương thức thanh toán: Đề nghị chào giá chi tiết về phương thức, điều kiện thanh toán
  1. Yêu cầu về hiệu lực của hồ sơ chào giá:
 • Hồ sơ chào giá phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật của cơ quan, đơn vị, tổ chức và phải được đóng dấu đúng theo quy định.
 • Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ chào giá.
 1. Các tiêu chí yêu cầu về thông tin chào giá đã nêu tại mục 1 là yêu cầu bắt buộc. Các đơn vị cung cấp báo giá phải đảm bảo thỏa mãn đầy đủ các tiêu chí trên. Trường hợp không đạt 01 trong các tiêu chí trên được xem là không đạt.
 2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá
 • Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: trước 09 giờ 00 phút ngày 31/03/2020.
 • Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ nhận hồ sơ chào giá.
 • Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
 • Địa điểm: Văn thư Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài
 • Địa chỉ: Khu 8 phường Phú Bài – thị xã Hương Thủy – tỉnh Thừa Thiên Huế
 • FAX: 0234.3861131
 • Mail: hoangnguyenthai56@gmail.com
 1. Thông tin liên hệ
 • Cảng hàng không quốc tế Phú Bài – Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP
 • Người liên hệ: Nguyễn Thái Hoàng, Số điện thoại: 093 383 5115
 1. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:
 • Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp;
 • Hạch toán tài chính độc lập;
 • Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;
 • Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

Phú Bài, ngày ….tháng ….. năm 2020

                                                                   GIÁM ĐỐC