Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp dịch vụ Hạng mục mua sắm: Bảo dưỡng định kỳ 6 tháng đầu năm 2022 của các trang thiết bị mặt đất tại Cảng HKQT Phú Bài

chi tiết tại đây