Thông báo mời chào giá lắp đặt tủ điện đóng cắt bằng tay dự phòng cho hệ thống điện tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. 

Chi tiết tại đây