Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi các Hạng mục như sau:

- Sửa chữa xe kéo đẩy máy bay Schofe HUI-11804. Chi tiết tại đây

- Sửa chữa xe cấp khí lạnh TLD HUI - 1081. Chi tiết tại đây

- Bảo dưỡng và sửa chữa 02 xe Cứu hỏa Zeigler, Rosenbauer và xe Cứu thương Huyndai 75A-13246. Chi tiết tại đây

- Mua mới 01 mô tơ xoay lăng dưới xe Cứu hỏa Zeigler. Chi tiết tại đây