Cảng hàng không quốc tế Phú Bài thông báo về việc tổ chức thi tuyển Vòng 2 - Tuyển dụng lao động năm 2022 - Đợt 1

Chi tiết xem tại đây /uploads/phubaiairport/users/cf3761fd9cdbc8b2a841/documents/TB%20v%E1%BB%81%20vi%E1%BB%87c%20thi%20tuy%E1%BB%83n%20v%C3%B2ng%202.pdf