Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp dịch vụ Hạng mục :  sữa chữa, thay thế đường dây 22KV cấp điện cho cảng hàng không quốc tế Phú Bài .

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

 1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu đối với hạng mục sữa chữa: sữa chữa, thay thế đường dây 22KV cấp điện cho cảng hàng không quốc tế Phú Bài như sau :

 1. Quy mô:

+ Đoạn từ FCO 21/6-4 đến vị trí 05 rẽ nhánh đi sân bay Phú Bài.

+ Đoạn từ vị trí 01 đến vị trí 05 sau cáp ngầm băng qua đường cấp điện cho cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

 1. Yêu cầu kỹ thuật chung:

- Các hệ thống đảm bảo hoạt động ở trạng thái bình thường sau khi thay thế.

- Bảo hành: ít nhất 12 tháng sau khi ký biên bản nghiệm thu

- Thời gian, địa điểm: Sau khi hợp đồng có hiệu lực, sữa chữa, thay thế đường dây 22KV cấp điện tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

- Giá trị: Đề nghị chào giá trọn gói đã bao gồm thuế GTGT, vận chuyển và các chi phí khác để thực hiện.

- Đồng tiền chào giá, thanh toán: Việt Nam đồng (VNĐ)

- Thanh toán: Thỏa thuận chi tiết khi đàm phán hợp đồng. Không chấp nhận yêu cầu tạm ứng quá 30% giá trị hợp đồng.

 • Hồ sơ chào giá phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật của cơ quan, đơn vị, tổ chức và phải được đóng dấu đúng theo quy định.
 • Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ chào giá.
 1. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá
 • Thời hạn phát hành hồ sơ chào giá: từ 14 giờ 00 phút ngày 10/12/2020 đến 14 giờ 00 phút ngày 14/12/2020
 • Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: trước 14 giờ 00 phút ngày 14/12/2020
 • Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ nhận hồ sơ chào giá.
 • Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
 • Địa điểm: Văn thư tại Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài
 • Địa chỉ: Khu 8 phường Phú Bài – thị xã Hương Thủy – tỉnh Thừa Thiên Huế
 • FAX: 0234.3861131
 • Mail: hoangnguyenthai56@gmail.com
 1. Thông tin liên hệ
 • Cảng hàng không quốc tế Phú Bài – Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP
 • Người liên hệ: Nguyễn Thái Hoàng, Số điện thoại: 093 383 5115
 • Thông tin chi tiết : Hồ Sơ Mời Chào Giá
 1. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:
 • Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp;
 • Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;
 • Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

Phú Bài, ngày 10  tháng 12  năm 2020