Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:20 --:-- UIH-HAN VJ432 OPN
08:40 --:-- UIH-SGN VJ381 OPN
08:55 --:-- UIH-SGN VN1393 OPN
09:15 --:-- UIH-HAN VN1620 OPN
09:55 --:-- UIH-SGN QH1123 OPN
10:45 --:-- UIH-SGN BL447 OPN
11:20 --:-- UIH-HAN QH1212 OPN
11:45 --:-- UIH-SGN VJ387 OPN
12:10 --:-- UIH-HPH QH1642 OPN
14:45 --:-- UIH-HAN VJ434 OPN
15:10 --:-- UIH-HAN QH1214 OPN
16:35 --:-- UIH-SGN VN1397 OPN
17:50 --:-- UIH-SGN BL453 OPN
18:15 --:-- UIH-HAN VN1624 OPN
19:35 --:-- UIH-SGN VJ383 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
Empty Data.