01 điện thoại Nokia màu đen (phím bấm), khách quên ở khu vực An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.