01 đồng hồ hiệu EMPORIO ARMAN màu bạc, khách quên ở ANSC HLXT quốc nội.