Hành lý thất lạc 13/09/2020 - 01 Ipad màu vàng hồng có ốp màu hồng khách quên ở khu vực công cộng.