Hành lý thất lạc 15/09/2020 - 01 đồng hồ kim loại màu bạc, màn hình đã bị ẩm ướt