Hành lý thất lạc 16/04/2021 - 01 đồng hồ màu trắng đã cũ hiệu Guess.