Hành lý thất lạc 16/20/2021 - 01 túi xách màu đen.