01 đồng hồ hiệu EMPORIO ARMANi màu bạc, khách quên ở ANSC HLXT quốc nội.