Hành lý thất lạc - 20/09/2020 01 đồng hồ dây da màu đen hiệu Daniel Wellington, khách quên ở sảnh check-in (nhà vệ sinh nam)