Hành lý thất lạc - 19/09/2020 Đồng hồ đeo tay kim loại màu bạc, khách bỏ quên ở An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.