Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:15 --:-- TBB-SGN VJ207
09:45 --:-- TBB-HAN VJ448
13:30 --:-- TBB-HAN VN1650
16:15 --:-- TBB-SGN BL435
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:40 --:-- SGN-TBB VJ206 OPN
09:10 --:-- HAN-TBB VJ449 OPN
12:50 --:-- HAN-TBB VN1651 OPN
15:40 --:-- SGN-TBB BL434 OPN