CẢNG HÀNG KHÔNG CÀ MAU

Trụ sở: Số 93, đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: (0290)3 833855, 0913 498800

Fax: (0290)3 830128

Email: ptlam@vietnamairport.vn