Thông báo giá vé đi máy bay:

1. Vé một chặng:

 a.  Chặng Cà Mau – Sài gòn:

- Vé giá rẻ gồm các loại vé:  890.000đ, 1.110.000đ, 1.220.000đ, 1.440.000đ, 1.715.000đ.

-   Vé giá đủ (hạng phổ thông linh hoạt) gồm các loại vé:

     1.770.000đ và 1.825.000đ.

 b. Chặng Sài gòn – Cà Mau:

-         gồm các loại vé: 900.000đ, 1.120.000đ, 1.230.000đ, 1.450.000đ, 1.725.000đ.

-         Vé giá đủ (hạng phổ thông linh hoạt) gồm các loại vé: 1.780.000đ và 1.835.000đ.

  + Chính sách giá giảm: 

      Khách hàng có Sổ hộ khẩu tại Cà Mau: Giảm 15% giá vé từ 1.220.000đ đến 1.825.000đ.

   + Người lớn tuổi giảm 15% giá vé từ 1.440.000đ đến 1.825.000đ.

   + Người khuyết tật giảm 15% giá vé từ 1.440.000đ đến 1.825.000đ.

2. Vé khứ hồi:

-         Vé giá rẻ gồm: 1.790.000đ, 2.230.000đ, 2.450.000đ, 2.890.000đ, 3.440.000đ.

-         Vé giá đủ (hạng phổ thông linh hoạt) gồm: 3.550.000đ, 3.660.000đ.