Được sự chấp thuận của Công đoàn TCT Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, vừa qua, Công đoàn cơ sở Cảng hàng không Cà Mau đã tổ chức Đại hội bất thường nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Lâm – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng hàng không Cà Mau, đồng chí Nguyễn Hải Bình – PCT phụ trách Công đoàn cở sở Cảng hàng không Cà Mau, các đồng chí trong BCH, Uỷ ban kiểm tra cùng toàn thể CBNV đang công tác tại Cảng.

Mục đích của Hội nghị bất thường lần này là nhằm kiện toàn lại BCH Công đoàn cơ sở Cảng hàng không Cà Mau thông qua việc bầu bổ sung một đồng chí vào BCH do đồng chí Chủ tịch có nguyện vọng xin nghỉ việc tại đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Lâm đánh giá: “Cho đến thời điểm hiện tại, BCH Công đoàn cơ sở Cảng hàng không Cà Mau đã làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; tuyên truyền, giáo dục đầy đủ các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên; kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên trong lúc khó khăn, đau ốm. Ngoài ra, Công đoàn cơ sở còn thường xuyên bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Thời gian tới, Công đoàn cơ sở Cảng hàng không Cà Mau tiếp tục duy trì mối đoàn kết, gắn bó trong toàn thể CBNV của đơn vị; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho CBNV; đẩy mạnh “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “4 xin, 4 luôn”...”

Được sự nhất trí cao của toàn thể đoàn viên Công đoàn, Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn – Nhân viên Phục vụ hành khách – bổ sung vào BCH nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tại cuộc họp BCH lần thứ nhất diễn ra cùng ngày, được sự đồng thuận của BCH, đồng chí Nguyễn Hải Bình – Phó Chánh văn phòng – đã trúng cử chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cảng hàng không Cà Mau. Đồng chí Phạm Ngọc Sang – Nhân viên Phục vụ hành khách – đã trúng cử chức Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cảng hàng không Cà Mau. 

          Một số hình ảnh của Đại hội:

 

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 1 đồng chí vào BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm tra phiếu bầu.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Thanh – Trưởng ban bầu cử – công bố kết quả kiểm phiếu.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn – Nhân viên Phục vụ hành khách – đã trúng cử vào BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Cà Mau, ngày 19 tháng 09 năm 2019

Tin, ảnh Cảng hàng không Cà Mau.