Nhà ga hành khách CHK Cà Mau hoàn thành và khai thác tháng 5 năm 2004. Nhà ga có 02 tầng với tổng diện tích là 2.233m2. Được trang bị các thiết bị phục vụ khai thác hàng không và phi hàng không, bao gồm:

+ Cửa ra tàu bay(Boarding Gate): 02 cửa
+ Quầy Thủ tục (Check – in Counters): 04 quầy
+ Phòng VIP (VIP room): 01 phòng
+ Quầy hành lý thất lạc (Lost & Found Counters): 01quầy
+ Quầy thông tin nhà ga (Airport Infomation Counter): 01 quầy

 
1. Tầng 1:
Tầng 1 có diện tích 1485m2; Bao gồm Khu vực công cộng và Khu vực hạn chế: khu làm thủ tục vận chuyển hàng không; khu vực kiểm tra an ninh hàng không, khu vực cách ly đi; khu vực hành lý đi; khu vực nhà ga đến; phòng làm việc của cơ quan, đơn vị hoạt động tại cảng hàng không và các quầy dịch vụ phục vụ hành khách…phòng chờ của khách VIP.

2. Tầng 2:
Có diện tích 748m2; Tầng 2 là Khu phòng chờ cách ly dành cho hành khách đi máy bay, phòng dành cho tổ bay và phòng hút thuốc.