Hướng dẫn giám sát cách ly xã hội người từ các tỉnh khác đến Cà Mau và cập nhật Danh sách các địa phương có dịch COVID-19 lưu hành