CẤM HÀNH KHÁCH MANG MÁY TÍNH XÁCH TAY 15-INCH MACBOOK PRO KHI ĐI MÁY BAY