Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021 (từ ngày 1/5 – 31/5/2021) với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”, Cảng hàng không Cà Mau đã phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo An Bình mở lớp huấn luyện ATVSLĐ và An toàn điện năm 2021 cho toàn thể cán bộ nhân viên.

         Lớp huấn luyện được tổ chức theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động; Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

Tham gia lớp học, học viên đã được cung cấp một số kiến thức liên quan đến an toàn lao động, vệ sinh lao động và an toàn điện; các yếu gây mất an toàn, làm tổn thương hoặc gây tử vong cho con người trong quá trình lao động cũng như mục đích, ý nghĩa của an toàn vệ sinh lao động và an toàn điện.

Song song đó, học viên còn được giới thiệu hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; hướng dẫn phương pháp thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, như: tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Kết thúc khoá học, học viên có thể nhận diện các rủi ro, cập nhật bổ sung các quy trình, hướng dẫn công việc; tuyên truyền về ATVSLĐ.

Theo đó, Cảng hàng không Cà Mau sẽ tiến hành rà soát các hoạt động của đơn vị, thực hiện đánh giá rủi ro, đưa ra các biện pháp kiểm soát giảm thiểu rủi ro cho các hoạt động; rà soát theo các yêu cầu của pháp luật, xem xét các vướng mắc, tồn tại hiện nay, thực hiện cập nhật bổ sung đầy đủ các quy trình, quy định,… để bảo đảm tất cả các hoạt động của đơn vị đều tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Sau 1 ngày học tập nghiêm túc, 100% học viên vượt qua bài kiểm tra chất lượng cuối khoá của giáo viên.

 

Cà Mau, ngày 10 tháng 03 năm 2021

Tin, ảnh Cảng hàng không Cà Mau.