TỔNG CÔNG TY

CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP

CẢNG HÀNG KHÔNG CÀ MAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                   Cà Mau, ngày  14 tháng  04  năm 2021

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA LỰA CHỌN

Tên đơn vị tổ chức lựa chọn: Cảng hàng không Cà Mau – Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP

Địa chỉ: 93, Lý Thường Kiệt, Phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 02903.833855              Fax: 0290.3830128

Mã số thuế: 0311638525-018

 

Thông báo mời tham gia lựa chọn với nội dung như sau:

 

1. Tên hạng mục: Lựa chọn đơn vị thuê mặt bằng kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Cảng hàng không Cà Mau năm 2021

- Vị trí : 01 vị trí phía trước sảnh ga đi Cảng hàng không Cà Mau

- Diện tích cho thuê: dài 5 m x rộng 4m = 20 m2

- Mức giá khởi điểm dự kiến để lựa chọn: 50.000 đồng/m2/tháng (giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10% )

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 1 năm (từ ngày 01/05/2021 đến ngày 30/04/2022)

2. Hình thức lựa chọn đơn vị: Lựa chọn rộng rãi

3. Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ mời tham gia: từ 08h00 ngày 17/04/2020 đến 08h00 ngày 22/04/2021.

4. Địa điểm phát hành hồ sơ: Văn phòng Cảng HK Cà Mau số 93, Lý Thường Kiệt, Phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Điện thoại: 02903.833855

5. Thời điểm mở hồ sơ đề xuất: 08h30 ngày 22/04/2021.

 

 

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Thanh Lâm