Vừa qua, Cảng hàng không Cà Mau đã phối hợp với Công ty CP Kiểm định và Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Tp. Hồ Chí Minh mở lớp huấn luyện ATVSLĐ năm 2018.

          Lớp huấn luyện được tổ chức theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

 

 

Diễn ra trong ngày 16/3/2017 tại hội trường trường Cảng hàng không Cà Mau, khoá học đã cung cấp cho học viên một số kiến thức liên quan đến an toàn lao động và vệ sinh lao động; các yếu gây mất an toàn, làm tổn thương hoặc gây tử vong cho con người trong quá trình lao động cũng như mục đích, ý nghĩa của an toàn vệ sinh lao động.

Song song đó, học viên còn được giới thiệu hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; hướng dẫn phương pháp thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, như: tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Sau 1 ngày học tập nghiêm túc, 100% học viên vượt qua bài kiểm tra chất lượng cuối khoá của giáo viên.

 Cà Mau, ngày 16 tháng 03 năm 2018

Tin, ảnh Cảng hàng không Cà Mau.