Cảng hàng không Cà Mau thông báo mời cào giá sơn Nhà ga