Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động với các  chức danh như sau:

  • Kỹ sư Kỹ thuật.
  • Nhân viên An ninh soi chiếu

Thông tin chi tiết, đề nghị ứng viên bấm vào đường link để tải về:

Trân trọng thông báo.