THÔNG TIN HƯỚNG DẪN HÀNH KHÁCH KHI ĐẾN CÔN ĐẢO BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

(Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương)

 

1. Xét nghiệm SARS-CoV-2: Hành khách trước khi đến Côn Đảo được khuyến cáo thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính hoặc xét nghiệm RT-PCR  âm tính còn giá trị trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu.

2. Di chuyển từ Cảng hàng không Côn Đảo- trung tâm huyện Côn Đảo:

2.1. Hành khách đã thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi đến Côn Đảo: di chuyển bằng phương tiện tự chọn.

2.2. Hành khách chưa thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi đến Côn Đảo:

+  Nếu hành khách đã đặt cơ sở lưu trú: di chuyển bằng phương tiện được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Côn Đảo bố trí hoặc phương tiện của cơ sở lưu trú và xét nghiệm tại cơ sở lưu trú.

+ Nếu hành khách chưa đặt sẵn cơ sở lưu trú: di chuyển bằng phương tiện được  Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Côn Đảo bố trí và xét nghiệm tại Trạm Y tế Cỏ Ống (cách Cảng hàng không Côn Đảo 300m).  

Khi có thông tin mới liên quan Cảng hàng không Côn Đảo sẽ thông báo trên trang thông tin điện tử của đơn vị: www.vietnamairport.vn/condaoairport