Tại phòng chờ khu vực cách ly Cảng HK Côn Đảo có phục vụ hành khách nước uống và ăn nhẹ.