Khu thương mại tại Cảng hàng không Côn Đảo gồm:                                                                                                                        Vị trí 1: khu vực chờ cách ly tại lầu 1                                                                                                                                                  Vị trí 2: Khu vực sảnh đón tiễn khách