Nhà ga Cảng Hàng Không Côn Đảo đã được trang bị dịch vụ wifi miễn phí, hoạt động 24h/24h, cho phép hành khách truy cập internet không giới hạn thời gian.

Vui lòng lựa chọn địa chỉ mạng để kết nối:

* Tại sảnh ga đi và khu vực cách ly:

- Condaoairport Freewifi 01

- Condaoairport Freewifi 02

- Condaoairport Freewifi 05

* Tại sảnh ga đến:

- Condaoairport Freewifi 06