Ngày 10/4/2018, Cảng hàng không Côn Đảo đã long trọng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018 với sự tham gia của Cấp ủy, Chi bộ và toàn thể Cán bộ - Công nhân viên lao động Cảng hàng không Côn Đảo.

Tại Hội nghị, tập thể người lao động Cảng hàng không Côn Đảo đã cùng thảo luận và thống nhất về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và đề ra phương hướng hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2018; kết quả công tác thực hiện chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho tập thể người lao động; phân tích, bổ sung, đóng góp cho Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động tập thể của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP và các Quy định của đơn vị liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ, chế độ đối với người lao động.

Trong năm 2017, cán bộ, công nhân viên Cảng hàng không Côn Đảo đã không ngừng phấn đấu, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong lao động sản xuất và xây dựng đơn vị đạt được những thành quả rất tích cực, khả quan. Tổng doanh thu đạt trên 27 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch năm, tăng 27% so với năm 2016. Tổng sản lượng Cất hạ cánh và hành khách đạt trên 106% kế hoạch năm, tăng trên 20% so với năm 2016.

Năm 2018 Cảng hàng không Côn đảo tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, lấy nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu xuyên suốt là đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay, cho cơ sở vật chất tài sản của đơn vị cũng như an ninh trật tự, an toàn xã hội tại Cảng hàng không Côn Đảo; không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không và phi hàng không.

Hội nghị Người lao động năm 2018 đã phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động trong việc được tham gia ý kiến, giám sát, quyết định những vấn đế liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động; tạo dựng mối quan hệ lao động  hài hòa, ổn định, xây dựng Cảng hàng không Côn Đảo phát triển ngày càng bền vững.