DIỄN TẬP CHẰNG NÉO CHỐNG BÃO

CHO TÀU BAY EMBRAER CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG BAMBOO

TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG CÔN ĐẢO

 

          Nhằm đảm bảo công tác khẩn nguy cứu nạn, phòng chống lụt bão, ngày 28/7/2022, Hãng hàng không Bamboo phối hợp cùng Cảng hàng không Côn Đảo tổ chức diễn tập công tác chằng néo chống bão cho loại tàu bay Embraer tại bãi đậu số 1 của Cảng hàng không Côn Đảo.

Tại buổi diễn tập các nhân viên kỹ thuật của Hãng hàng không Bamboo chủ trì, phối hợp với Cảng hàng không Côn Đảo thực hiện công tác diễn tập nhanh chóng, đạt hiệu quả và đảm bảo an toàn.

Quá trình diễn tập cho thấy tàu bay đã được chằng néo an toàn tại vị trí quy định chằng néo trên sân đỗ tàu bay, đáp ứng các yêu cầu chằng néo của Nhà chế tạo tàu bay, Quy định An toàn của Cảng hàng không Côn Đảo và Quy trình phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt.

Qua công tác diễn tập giúp cho Hãng hàng không Bamboo và Cảng hàng không Côn Đảo nắm được quy trình, thao tác thực hiện cũng như đảm bảo nguồn nhân lực, phương tiện, trang thiết bị.... sẵn sàng ứng phó khi tình huống khẩn nguy xảy ra.

Tin bài: Cảng Hàng Không Côn Đảo!