DIỄN TẬP PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI,

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY & CỨU NẠN CỨU HỘ

TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG CÔN ĐẢO NĂM 2019

 

Nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho toàn thể cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Cảng hàng không Côn Đảo nói chung và lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Cảng hàng không Côn Đảo (PCCC&CNCH) nói riêng về việc sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn nguy trong mùa mưa bão có thể xảy ra. Ngày 18 tháng 7 năm 2019, Cảng hàng không Côn Đảo tổ chức buổi diễn tập  Phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với sự tham gia của toàn thể CBCNV Cảng hàng không Côn Đảo.

Công tác diễn tập gồm hai phần. Phần một là phần diễn tập cơ chế tham mưu chỉ huy được thực hiện tại trung tâm hiệp đồng khẩn nguy Cảng hàng không Côn Đảo về hành động xử lý ban đầu của nhân viên tiếp nhận thông tin tình hình khẩn nguy, trực ban Cảng hàng không và Ban Giám đốc triển khai phương án ứng phó về lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất… Phần hai là phần diễn tập thực binh tại hiện trường bao gồm tổ hợp các hành động của lực lượng PCCC&CNCH (chữa cháy, cứu người, dựng lều bạt, chằng néo chống bão…)

Qua diễn tập đã đánh giá được khả năng ứng phó với tình huống khẩn nguy do thiên tai gây ra của lực lượng PCCC&CNCH; giúp cho lực lượng PCCC&CNCH nắm được quy trình, thứ tự hành động và thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng trong công tác xử lý tình huống khẩn nguy; bổ sung hoàn chỉnh cho phương án phòng chống thiên tai và phòng cháy chữa cháy Cảng hàng không Côn Đảo.

                                                                                         Tin bài: Cảng Hàng Không Côn Đảo.