HỘI NGHỊ TỔNG KẾT VÀ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG CÔN ĐẢO

GIỮA CÔNG AN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU VÀ TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

 

     Nhằm đánh giá kết quả việc thực hiện các nội dung trong Quy chế phối hợp số 289/QCPH/TCTCHKVN-CAT về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại Cảng hàng không Côn Đảo; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Quy chế phối hợp. Ngày 21/7/2022, Tổng công ty Cảng hàng không việt Nam – CTCP và Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tổng kết và ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hàng không và trật tự an toàn xã hội tại Cảng hàng không Côn Đảo.

            Trong năm vừa qua, công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn tại Cảng hàng không Côn Đảo đã được triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Cụ thể, từ năm 2017 đến nay, hai bên đã phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho gần 36.000 lượt bay, hơn 2,1 triệu lượt hành khách và hơn 5.2 triệu tấn hàng hóa, bưu kiện thông qua cảng; xử lý 649 trường hợp vi phạm về vật phầm nghuy hiểm, vận chuyển cổ vật trái phép, sử dụng flycam trái phép… Từ năm 2017 đến nay đã phối hợp tổ chức diễn tập cấp cơ sở xử lý hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hàng không dân dụng qua 05 tình huống giả định. Qua đó nâng cao khả năng ứng phó các sự cố uy hiếp an toàn bay khi xảy ra trong thực tế.

            Nội dung triển khai Quy chế phối hợp gồm: Phối hợp triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự; tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm an ninh an toàn hàng không và trật tự xã hội. Phối hợp thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các loại tội phạm bảo đảm an ninh an toàn hàng không và trật tự xã hội. Phối hợp trong kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Phối hợp điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh an toàn hàng không và trật tự xã hội; đối phó với các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng. Phối hợp trong công tác tổ chức diễn tập. Trách nhiệm của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP và Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp.

            Tại Hội nghị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đã trao tặng giấy khen cho 04 tập thể và 09 cá nhân  thuộc Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hàng không tại Cảng hàng không Côn Đảo.

            Hội nghị cũng đã thảo luận, tiếp tục đóng góp ý kiến trong việc thực hiện Quy chế thời gian qua. Từ đó, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và ký kết Quy chế phối hợp trong thời gian tiếp theo.

Tin bài Cảng Hàng Không Côn Đảo.