Ngày 22/7/2019 Đoàn công tác liên ngành kiểm tra khảo sát, đánh giá việc khắc phục những khuyến cáo của Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia  đã tiến hành kiểm tra về công tác phòng chống khủng bố, khẩn nguy hàng không tại Cảng hàng không Côn Đảo.

Ông Dư Kim Thăng – Giám đốc Cảng

Báo cáo sơ bộ công tác PCKB tại Cảng HK Côn Đảo.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Trần Hữu Nam -Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Tổng Tham mưu làm trưởng đoàn và các đồng chí thuộc Phòng Quân chủng Cục Tác chiến, Bộ Công an, Cục hàng không Việt Nam cùng tham gia.

Thông qua kiểm tra các hồ sơ, tài liệu, báo cáo của Cảng hàng không Côn Đảo, đoàn kiểm tra đã tiến hành đánh giá thực tế Trung tâm hiệp đồng khẩn nguy, thực trạng về quy trình, quy chế, đường dây nóng, cơ chế vận hành, các phương án, phương tiện, trang thiết bị khẩn nguy, công tác phối hợp giữa các lực lượng, đơn vị liên quan là thành viên của Ban Chỉ đạo Khẩn nguy hàng không.

Đoàn kiểm tra đang làm việc tại Cảng HK Côn Đảo.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao về công tác cập nhật, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm phát luật liên quan đến công tác Phòng chống khủng bố; về thực hiện các đợt diễn tập liên quan đến công tác khẩn nguy hàng không; về công tác tự kiểm tra, thường xuyên củng cố lực lượng làm trong Ban chỉ huy khẩn nguy hàng không, và các lực lượng chủ chốt khác; về đầu tư trang thiết bị; về xây dựng, triển khai các phương án ứng phó khẩn nguy; về công tác tuần tra canh gác, kiểm tra, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời khi có các tình huống khẩn nguy và các tình huống can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng tại Cảng hàng không Côn Đảo.

Thông qua công tác kiểm tra, Cảng hàng không Côn Đảo đã rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, trang thiết bị liên quan đến công tác khẩn nguy hàng không, phòng chống khủng bố. Đồng thời nêu cao tinh thần sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn nguy cho tập thể Cán bộ, công nhân viên Cảng hàng không Côn Đảo.

Tin bài: Cảng Hàng Không Côn Đảo.