Căn cứ Phê duyệt của Giám đốc Cảng hàng không Côn Đảo tại báo cáo đánh giá hồ sơ chào giá hạng mục mua sắm Sửa chữa thay thế cáp ngầm trung thế, máy biến áp  – Cảng hàng không Côn Đảo  số 01/BC-TĐGHSCG ngày 01 /08/2019 của Tổ đánh giá hồ sơ chào giá.

Cảng hàng không Côn Đảo thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp hạng mục mua sắm Sửa chữa thay thế cáp ngầm trung thế, máy biến áp  – Cảng hàng không Côn Đảo  đến các đơn vị gửi hồ sơ chào giá như sau:

1. Các đơn vị tham dự gửi hồ sơ chào giá:

Stt

Tên đơn vị tham dự gửi hồ sơ chào giá

Địa chỉ

1

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật Điện Minh Cường Thịnh

 

121 Đường số 5, P. Bình trị đông B, Q. Bình Tân, Tp. HCM

2

Công ty TNHH TV TM XD Điện Không Gian

24 đường số 37, khu dân cư Bình Phú, Phường 10, Quận 6, Tp. HCM

3

Công ty CP TM DV XD Hoàng Hải

30 đường 302B Bông Sao, P.5, Q.8, Tp. HCM

2. Đơn vị không được lựa chọn:

Stt

Tên đơn vị tham dự gửi hồ sơ chào giá

Địa chỉ

1

Công ty TNHH TV TM XD Điện Không Gian

24 đường số 37, khu dân cư Bình Phú, Phường 10, Quận 6, Tp. HCM

2

Công ty CP TM DV XD Hoàng Hải

30 đường 302B Bông Sao, P.5, Q.8, Tp. HCM

3. Đơn vị được lựa chọn:

- Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật Điện Minh Cường Thịnh

- Giá ký hợp đồng: 519.931.500 đồng

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày

Đề nghị  Công ty Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật Điện Minh Cường Thịnh liên hệ với Cảng hàng không Côn Đảo trong thời gian từ ngày 01/08/2019 đến ngày 05/08/2019  để ký kết hợp đồng.

Nếu quá thời gian nêu trên, đơn vị không đến để ký hợp đồng thì coi như đơn vị được lựa chọn đã từ chối thực hiện hợp đồng.

                                                                                                             GIÁM ĐỐC  

                                                                                                               (Đã Ký)

                                                                                                          Dư Kim Thăng