THÔNG BÁO MỜI THAM GIA

Về việc lựa chọn đơn vị thuê mặt bằng kinh doanh dịch vụ phi hàng không

Cảng hàng không Côn Đảo tổ chức mời tham gia lựa chọn đơn vị thuê mặt bằng kinh doanh dịch vụ phi hàng không cụ thể như sau:

- Vị trí: BH16 (mặt bằng khu cách ly nhà ga Cảng hàng không Côn Đảo)

- Diện tích: 81,5m2

- Mục đích cho thuê mặt bằng: Kinh doanh dịch vụ phi hàng không (ẩm thực)

- Giá cho thuê mặt bằng: 300.000 đồng/ m2/tháng (chưa bao gồm thuế VAT)

- Giá đối tác đề xuất tỷ lệ nhượng quyền khởi điểm là 20% giá cho thuê mặt bằng (tương đương 60.000 đồng/m2/tháng (chưa bao gồm thuế VAT))

- Hình thức lựa chọn: Lựa chọn rộng rãi theo phương thức đánh giá hồ sơ.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ tham gia theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ tham gia

- Nhà thầu phải nộp đơn tham gia và giá tham gia theo biểu mẫu đính kèm.

- Mức giá tham gia gồm giá cho thuê mặt bằng là 300.000 đồng/ m2/tháng (chưa bao gồm thuế VAT) và đề xuất mức giá tỷ lệ nhượng quyền theo quy định (tối thiểu là 20% giá cho thuê mặt bằng)

- Chứng minh kinh nghiệm, năng lực tài chính, phương án kinh doanh

2. Thời hạn, địa điểm phát hành hồ sơ mời tham gia và gửi hồ sơ tham gia

- Thời gian phát hành hồ sơ mời tham gia: hồ sơ mời tham gia được phát hành cho bên tham gia kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2019 đến trước 15 giờ  ngày 5/9/2019.

- Thời hạn gửi hồ sơ tham gia: hồ sơ tham gia được gửi cho bên mời tham gia bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 05 tháng 9 năm 2019 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 10 tháng 9 năm 2019.

- Phương thức gửi hồ sơ tham gia: gửi trực tiếp hoặc bưu điện hoặc gửi fax, email (scan file, PDF):

+ Địa chỉ: Văn phòng Cảng hàng không Côn Đảo, Khu 1, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Fax: 02543.831.989

+ Email: vanthuconson@vietnamairport.vn

3. Thông tin liên hệ:

- Văn phòng Cảng – Cảng hàng không Côn Đảo , Khu 1, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Điện thoại: 02546.297.981

- Người liên hệ: Nguyễn Bạch Ngọc

4. Yêu cầu đối với đơn vị tham gia lựa chọn

- Có đăng ký doanh  nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.

-Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Cảng hàng không Côn Đảo.

 

 

GIÁM ĐỐC

CẢNG HÀNG KHÔNG CÔN ĐẢO

 

Dư Kim Thăng