Nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng dịch vụ được cung cấp và mang đến sự hài lòng cho hành khách tại các Cảng hàng không, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) rất mong quý khách chia sẻ trải nghiệm tại cảng hàng không, mỗi ý kiến đóng góp của quý khách đều rất hữu ích để chúng tôi không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, tiện ích, dịch vụ hàng không và phi hàng không được cung cấp tại các cảng hàng không để phục vụ quý khách tốt nhất. Để thực hiện khảo sát, quý khách vui lòng quét mã QR được bố trí tại các khu vực trong nhà ga hành khách của sân bay hoặc quý khách có thể thực hiện khảo sát tại đây

In order to ensure and improve the quality of services provided and bring satisfaction to passengers at airports, Airports Corporation of Vietnam (ACV) would like to receive feedbacks from your experience at the airport. It is crucial for us to constantly improve the quality of infrastructure, facilities, aviation and non-aviation services provided at the airport. To participate in a survey, please scan the QR code located in many places at the airport terminal. Besides, you can also participate the survey HERE .