Cảng hàng không Liên Khương – CN TCT Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tổ chức chào giá rộng rãi " Cung cấp các tour du lịch mùa hè 2024".  Đề nghị các đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo yêu cầu như sau.