Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:10 --:-- HAN-ICN LJ058 D9-D12 CLS
00:20 --:-- HAN-NRT VN310 G1-G12 CLS
00:20 --:-- HAN-NGO VN346 G1-G12 CLS
00:25 --:-- HAN-NRT JL752 B1-B7 CLS
00:30 --:-- HAN-PUS VN426 G1-G12 CLS
00:40 --:-- HAN-DXB EK395 A1-A9 CLS
00:45 --:-- HAN-KIX VN330 G1-G12 CLS
00:55 --:-- HAN-NRT VJ932 C9-C12 CLS
01:00 --:-- HAN-PUS VJ982 B8-B12 CLS
01:35 --:-- HAN-LHR VN55 G1-G12 CLS
01:40 --:-- HAN-KIX VJ938 C1-C4 CLS
01:40 --:-- HAN-FUK VN356 G1-G12 CLS
01:45 --:-- HAN-ICN VJ960 C5-C8 CLS
01:50 --:-- HAN-ICN 7C2804 E1-E4 CLS
01:55 --:-- HAN-TAE TW142 D5-D8 CLS
01:55 --:-- HAN-ICN TW164 E5-E8 CLS
02:00 --:-- HAN-PVG CHTCCMB CLS
02:00 --:-- HAN-PUS TW156 E9-E12 CLS
02:05 --:-- HAN-PUS BX730 B4-B7 CLS
02:20 --:-- HAN-MNL PR596 D1-D4 CLS
02:25 --:-- HAN-CTU 3U8446 D9-D12 CLS
03:00 --:-- HAN-XSP CHMEDIC45 CLS
03:30 --:-- HAN-SZX ZH9088 B8-B11 CLS
04:20 --:-- HAN-ICN KE362 CLS
04:25 04:25 HAN-DOH QR8955 CLS
04:30 --:-- HAN-SIN OZ383 CLS
04:55 --:-- HAN-ICN KE8362 CLS
05:00 --:-- HAN-DWC EK9853 OPN
05:00 --:-- HAN-SGN VJ151 A01-14 CLS
05:00 --:-- HAN-SGN VN7207 B09-18 CLS
05:30 --:-- HAN-SVO RU356 CLS
05:30 --:-- HAN-SGN VJ123 A01-14 CLS
05:30 --:-- HAN-SGN VN7209 B09-18 CLS
05:40 --:-- HAN-SGN VJ125 A01-14 CLS
05:45 --:-- HAN-SGN QH201 A15-24 CLS
05:55 --:-- HAN-PEK CA742 F8-F12 CLS
06:00 --:-- HAN-SGN BL747 E10-16 CLS
06:00 --:-- HAN-HKG OZ952 CLS
06:00 --:-- HAN-DLI