Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:10 00:25 HAN-ICN LJ058 D9-D12 CLS
00:20 --:-- HAN-NRT VN310. G1-G12 CLS
00:20 --:-- HAN-NGO VN346. G1-G12 CLS
00:25 --:-- HAN-NRT JL752 B1-B7 CLS
00:30 --:-- HAN-PUS TW154 E9-E12 CLS
00:40 --:-- HAN-DXB EK395 A1-A9 CLS
00:45 --:-- HAN-KIX VN330. G1-G12 CLS
00:55 --:-- HAN-NRT VJ932. C9-C12 CLS
01:00 --:-- HAN-PUS VJ982. B8-B12 CLS
01:05 01:05 HAN-PUS VN426. G1-G12 CLS
01:40 --:-- HAN-KIX VJ938. C1-C4 CLS
01:40 --:-- HAN-FUK VN356. G1-G12 CLS
01:45 --:-- HAN-ICN VJ960. C5-C8 CLS
01:50 --:-- HAN-ICN 7C2804 E1-E4 CLS
01:55 --:-- HAN-TAE TW142 D5-D8 CLS
02:05 --:-- HAN-PUS BX730 B4-B7 CLS
02:20 --:-- HAN-MNL PR596 D1-D4 CLS
02:55 --:-- HAN-ICN TW164 E5-E8 CLS
03:30 --:-- HAN-SZX ZH9088 B8-B11 CLS
04:20 --:-- HAN-ICN KE362 CLS
04:30 --:-- HAN-SGN FX5775 CLS
05:00 --:-- HAN-SGN VJ151 A01-14 CLS
05:00 --:-- HAN-SGN VN7207 B09-18 CLS
05:30 --:-- HAN-SGN VJ123 A01-14 CLS
05:30 --:-- HAN-SGN VN7209 B09-18 CLS
05:40 --:-- HAN-SGN VJ125 A01-14 CLS
05:45 --:-- HAN-SGN QH201 A15-24 CLS
06:00 --:-- HAN-DLI VJ403 E24-33 CLS
06:00 --:-- HAN-DAD VJ529 A01-14 CLS
06:00 --:-- HAN-DAD VN155 A25-32 CLS
06:00 --:-- HAN-SGN VN209 B09-18 CLS
06:10 --:-- HAN-SGN VJ193 A01-14 CLS
06:30 --:-- HAN-VII QH1653 A15-24 CLS
06:30 --:-- HAN-UIH VJ433 E24-33 CLS
06:30 --:-- HAN-VCA VJ461 E24-33 CLS
06:30 --:-- HAN-VII VN1709 A25-32 CLS
06:45 --:-- HAN-SGN VJ135 A01-14 CLS
06:50 --:-- HAN-VCA VN1203 A25-32 CLS
06:55 --:-- HAN-SGN QH211 A15-24 CLS
07:00 --:-- HAN-DLI QH1421 A15-24 CLS
07:00 --:-- HAN-PQC QH1623 A15-24 CLS
07:00 --:-- HAN-SGN VN217 B09-18 CLS
07:15 --:-- HAN-TPE VJ940 A9-A12 CLS