Ngày 27/7/2023, Cảng hàng không Phù Cát phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ Công an Tỉnh Bình Định tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại Làng Suối Đá – Xã Canh Hiệp – Huyện Vân Canh – Tỉnh Bình Định.

Việc tổ chức Ngày hội nhằm tiếp tục thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; Chương trình công tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 của Bộ Công an.

Cảng hàng không Phù Cát phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ Công an Tỉnh Bình Định
tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại Làng Suối Đá

 

Quan cảnh Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Cảng hàng không Phù Cát đã trao tặng 10 suất quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2023 được tổ chức với nhiều chương trình, hoạt động sôi nổi, thú vị, thu hút sự quan tâm của người dân.

Cảng hàng không Phù Cát trao tặng các phần quà đến các hộ gia đình
có hoàn cảnh khó khăn tại Làng Suối Đá

 

Các em thiếu nhi làng Suối Đá biểu diễn văn nghệ chào mừng
Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

Ngày hội toàn dân bảo vệ anh ninh Tổ quốc được tổ chức địnhkỳ hàng năm nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, các nội dung của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...

Ngày hội cũng là dịp để biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân nhằm đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.