Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thuê mặt bằng kinh doanh dịch vụ phi hàng không tại Cảng hàng không Phù Cát