Ngày 14/06/2023, Đảng bộ cơ sở Cảng hàng không Phù Cát tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Nhiệm kỳ 2020-2025.  Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng HK Phù Cát chủ trì Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cảng hàng không Phù Cát nhiệm kỳ 2020-2025
Ông Nguyễn Hoàng Anh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng HK Phù Cát chủ trì Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cảng hàng không Phù Cát nhiệm kỳ 2020-2025

Hội nghị đã được nghe báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cảng hàng không Phù Cát nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong nửa đầu của nhiệm kỳ, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Đảng bộ và tập thể lãnh đạo Cảng hàng không Phù Cát đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, đã triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp, khả thi với tình hình thực tiễn của đơn vị, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, Ban chấp hành Đảng bộ Cảng hàng không Phù Cát cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm và đưa ra giải pháp để nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đặng Tuấn Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TCT, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty SAGS, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty. Đồng chí đã đánh giá cao công tác chuẩn bị Hội nghị của Đảng bộ cơ sở Cảng hàng không Phù Cát đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong suốt nửa nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị thực hiện các nhóm giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đồng chí Đặng Tuấn Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty
phát biểu chỉ đạo Hội nghịNhãn

Hội nghị sơ kết thực hiện nghị quyết giữa nhiệm kỳ trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ.

Đây là nội dung mà Đảng bộ cơ sở Cảng hàng không Phù Cát luôn coi là quan trọng, từ đó xác định rõ những nội dung trọng tâm cần phải lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện để đạt được mục tiêu, nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Tin, Ảnh

Trần Bích Oanh