Đoàn thanh niên Cảng hàng không Phù Cát hưởng ứng phong trào thi đua với Chủ đề “Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Cảng hàng không Phù Cát phát động tại văn bản số 505/CHKPC-VP ngày 01/10/2021. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, Đoàn thanh niên Cảng hàng không Phù Cát tổ chức vệ sinh khu vực kênh mương cống rãnh, khu vực công cộng và hệ thống trang thiết bị chuẩn bị công tác phục vụ bay thí điểm từ ngày 10/10/2021 – 20/10/2021.

Đoàn thanh niên vệ sinh hệ thống kênh mương cống rãnh tại Cảng hàng không Phù Cát

     Đoàn thanh niên trực tiếp dọn dẹp vệ sinh, nhặt rác làm sạch hệ thống kênh mương cống rãnh, khơi thông dòng chảy, hạn chế ngập úng mùa mưa, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, tổ chức vệ sinh phòng làm việc, bảo dưỡng các trang thiết bị máy móc đảm bảo các nguồn lực phục vụ hoạt động bay trong thời gian sắp tới.

Đoàn thanh niên Cảng hàng không Phù Cát thực hiện bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc
Thường xuyên vệ sinh, bảo dưỡng, phun khử khuẩn nhà ga

     Với tinh thần “Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, Đoàn thanh niên Cảng hàng không Phù cát sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với cộng đồng và xã hội./.

Tin, ảnh

Trần Bích Oanh