Ngày 31/01/2024, Cảng hàng không Phù Cát đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024. Tham dự Hội nghị có 80 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 200 cán bộ công nhân viên, người lao động của Cảng hàng không Phù Cát.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị​​​​
Toàn cảnh hội nghị Người lao động năm 2024 Cảng hàng không Phù Cát

Trong không khí dân chủ, cởi mở, Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024; báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động và giải đáp các ý kiến của người lao động của Cảng hàng không Phù Cát.

Ông Nguyễn Hoàng Anh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng hàng không Phù Cát phát biểu tại hội nghị

Trong năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, song Ban lãnh đạo Cảng hàng không Phù Cát đã có nhiều cố gắng, quan tâm và đảm bảo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, xây dựng tập thể đoàn kết, dân chủ. Tại hội nghị, Ban lãnh đạo Cảng hàng không Phù Cát đã phát động phong trào thi đua năm 2024, với trọng tâm là “Đổi mới, sáng tạo trong công tác phục vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024. Hội nghị cũng đã bầu ra 03 đại biểu tham dự Hội nghị người lao động năm 2024 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Hội nghị đại biểu người lao động là hoạt động thường niên, nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được tham gia ý kiến, quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và xây dựng Cảng hàng không Phù Cát đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát triển bền vững.